Névadónkról

(Dr. Gunyhó Imréné kutatásai alapján)

 

Molnár Vid Bertalan Szent Ferenc-rendi szerzetes, tábori lelkész, címzetes kanonok, apostoli főjegyző 1813. április 14-én született Győrszentivánon (akkori nevén Szent-Iványon). Csizmadia Tádé akkori szentiváni pap irányította a ferences rend felé, majd a móri kapucinusoknál (a kapucinusok a ferences rend egyik ágához tartoztak) tanult. 1832. szeptember 15-én lépett be a móri rendházba papjelöltként, és ekkor kapta a Bertalan nevet is. Pappá 1839. április 14-én szentelték, első miséjét 1840-ben tartotta. 1843-ban ünnepi hitszónok volt Tatán. Néhány éven belül Bécsbe került, ahová a magyar kapucinusok tartoztak. Mivel rendkívül jó előadó volt, ő lett a császárvárosban a magyar hitszónok, tehát ő tartotta a bécsi magyaroknak a szentbeszédeket. Német, latin és olasz nyelven is beszélt. 1851-ben Lodi (Olaszországban van) városának katonai kórházában volt tábori lelkész, majd évekkel később ugyanezt a feladatot látta el Velencében. Ezekből az időkből származnak magas rangú katonai kitüntetései. Nem lehet tudni, mikor tért vissza Magyarországra, de 1864-ben Pesten kiadták katonai imakönyvét. Nyugalmazott tábori lelkészként élt, 1890-ben tartotta aranymiséjét. A kapucinusok budai rendházában hunyt el 1896. szeptember 8-án. Temetését szeptember 11-én tartották Győr-Szentivánon a mai régi temetőben, amely napon a községben munkaszüneti napot tartottak a temetés miatt. Győrszentivánnal kapcsolatos tevékenységei miatt régi óhaj vált valóra, amikor az új művelődési központ az ő nevét vette fel. A főbb tevékenységek a következők voltak:

 

- 1853-ban megalapította Szentiván Község Könyvtárát. Alapító levelét Velencében írta.

 

- 1859-ben egy Szűz Máriát ábrázoló képet adományoz a helyi plébániának

 

- 1880-ben kezd el dolgozni egy zárda építésének tervén, létrehoz egy alapítványt ennek érdekében.1888-ban épül meg a zárda Szentivánon, amelyet 1889-ben avatnak fel, ekkor kezdik meg az épületben a tanítást a zárdaszüzek. Ide csak lányok jártak.

 

- Az alapítvány a következő években a helyi kocsmát fiúiskolává alakítja át. Molnár Vid Bertalan folyamatos anyagi támogatással tartja fenn az alapítványt, amely az intézményeket tárgyi eszközökkel felszereli, a tanítók javadalmazását állja.

 

„E község szülötte és áldott lelkű jótevője” emlékét és szellemiségét próbálja megőrizni és a mai korban tovább éltetni a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ.

Győr Megyei Jogú Város Győr Megyei Jogú Város